Huấn luyện nuôi dạy con cái một kèm một miễn phí

Cho tất cả các gia đình

PK McCoy

Tăng cường gia đình nông thôn

Hạt Benton, Hạt Lincoln, Hạt Linn, Từ xa

Xem thêm các lớp học

Huấn luyện nuôi dạy con cái một kèm một miễn phí

Việc nuôi dạy con cái có thể khó khăn. Đặc biệt là những ngày này. Nhưng nó tốt hơn với sự hỗ trợ!
Chúng tôi có một nguồn tài nguyên miễn phí, được cá nhân hóa cho các gia đình có trẻ em ở mọi lứa tuổi.

VỚI HỖ TRỢ MỘT LẦN MỘT BẠN CÓ THỂ:

 • Hiểu hành vi của con bạn.
 • Giúp con bạn quản lý hành vi của chính mình.
 • Cải thiện khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề.
 • Tìm điểm mạnh trong tình huống của bạn và phát triển các chiến lược hữu ích.
 • Dạy trẻ các kỹ năng dựa trên độ tuổi và sự phát triển của trẻ.
 • Tìm cách tốt nhất của riêng bạn để làm cha mẹ.

Liên hệ: PK McCoy, MS, Nhà giáo dục Mầm non và Huấn luyện viên Phụ huynh qua email:
pk.srf@ruralfamilies.org hoặc tại văn phòng SRF (541) 929-2535

Mang lại cho bạn bởi Tăng cường Gia đình Nông thôn 535 S. 19 St., Rm 152, Philomath, OR 97370 www.ruralfamilies.org (541) 929-2535

 • Theo lịch trình của phụ huynh
 • Trực tuyến hoặc qua điện thoại
 • Miễn phí
 • Theo lịch trình của phụ huynh
 • Trực tuyến hoặc qua điện thoại
 • Miễn phí
Xem thêm các lớp học