Hỗ trợ cho các gia đình gốc Tây Ban Nha

Gia đình gốc Tây Ban Nha

Gabriela Orellana và Luis Acosta

Mạng lưới nuôi dạy con cái thành công

Hạt Benton, Hạt Lincoln, Hạt Linn, Từ xa

Xem thêm các lớp học

Hỗ trợ cho các gia đình gốc Tây Ban Nha

Khóa học này được dạy bằng tiếng Tây Ban Nha

Nhận trợ giúp từ một chuyên gia riêng để bạn có thể:

Thúc đẩy mối quan hệ cha mẹ - con cái tích cực

 • Tìm cách tốt nhất của bạn để làm cha mẹ
 • Cải thiện giao tiếp và giải quyết vấn đề
 • Tận dụng thế mạnh của gia đình
 • Hỗ trợ các ý tưởng mới và cung cấp các chiến lược hữu ích
 • Xác định các cơ hội phát triển kỹ năng cho trẻ theo độ tuổi và giai đoạn phát triển của trẻ

Các buổi học MIỄN PHÍ cho các gia đình gốc Tây Ban Nha

Mạng lưới nuôi dạy con cái thành công và Dịch vụ Acosta hợp tác để cung cấp cho bạn các buổi huấn luyện miễn phí sẽ hỗ trợ bạn trong việc chăm sóc sức khỏe tình cảm của gia đình bạn.

Một đội có hiệu suất cao Gabriela Orellana, Huấn luyện viên được chứng nhận bởi Đại học Barcelona ở Tây Ban Nha và Huấn luyện viên được chứng nhận bởi Luis Acosta, họ làm việc để hỗ trợ các gia đình gốc Tây Ban Nha tìm cách cải thiện sức khỏe tinh thần và hạnh phúc cho mỗi thành viên trong gia đình của họ.

Để đặt lịch hẹn, hãy gọi: 541-220 9686 hoặc 541-730 8954

 • Theo lịch trình của phụ huynh
 • Trực tuyến hoặc qua điện thoại
 • Miễn phí
 • Theo lịch trình của phụ huynh
 • Trực tuyến hoặc qua điện thoại
 • Miễn phí
Xem thêm các lớp học