Chào mừng đến với Pollywog! Chúng tôi mời bạn đọc chính sách bảo mật này, trong đó mô tả các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin thu thập được khi bạn đăng ký với Pollywog.

Con đường tìm kiếm các dịch vụ và nguồn lực thích hợp cho giáo dục và chăm sóc trẻ em đôi khi có thể gây hoang mang và khó hiểu. Một mạng lưới các đối tác ở Linn, Benton và Lincoln County đang hợp lý hóa quy trình để giúp các bậc cha mẹ và gia đình tìm kiếm các dịch vụ. Để biết danh sách hiện tại của các đối tác này, vui lòng truy cập trang “Giới thiệu về chúng tôi” tại www.pollywogfamily.org.

Chúng tôi chỉ thu thập lượng thông tin cá nhân tối thiểu cần thiết để phục vụ cha mẹ và gia đình của họ; chúng tôi không bán nó cho các bên thứ ba và chúng tôi chỉ sử dụng nó như Tuyên bố về Quyền riêng tư này mô tả:

  • Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu
  • Chúng tôi sử dụng tên và ngày sinh để nhận dạng và không trùng lặp các dịch vụ
  • Chúng tôi chia sẻ thông tin hồ sơ giữa các đối tác Pollywog để kết nối với các dịch vụ
  • Chúng tôi sử dụng địa chỉ email và / hoặc số điện thoại để liên lạc thông tin liên quan đến Pollywog với cha mẹ / gia đình

Bằng cách gửi thông tin qua trang web Pollywog Family, phụ huynh sẽ được liên kết với nhân viên Pollywog, người này am hiểu về các dịch vụ trẻ em và gia đình. Tại thời điểm đó, phụ huynh sẽ có tùy chọn cung cấp thêm thông tin để giúp liên kết họ với các cơ hội mầm non, giáo dục nuôi dạy con cái, chăm sóc trẻ em, dịch vụ sức khỏe và con người, v.v.

Tất cả các đối tác tham gia của Pollywog đều ký Biên bản ghi nhớ (MOU) và tuân theo Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế (HIPAA) và Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục gia đình (FERPA); tuân thủ luật pháp, giao thức và thủ tục bảo vệ quyền riêng tư của thông tin cá nhân.

Theo định kỳ, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu Pollywog, với thông tin nhận dạng cá nhân đã bị xóa, để đánh giá và cải thiện các nhu cầu dịch vụ học tập trước khi sinh và sớm; và xác định những lỗ hổng trong các dịch vụ và các rào cản có thể khiến các gia đình không tận dụng được các dịch vụ đó.

Luôn có sự lựa chọn để không tham gia thêm với Pollywog mà vẫn nhận được các dịch vụ. Việc tham gia Pollywog là tự nguyện và việc tham gia có thể kết thúc bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi qua điện thoại, (541) 917-4884 hoặc bằng văn bản theo số info@pollywogfamily.org.

Luật HIPAA - https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/security/laws-regulations/

HIPAA & Luật Y tế Công cộng-http://biotech.law.lsu.edu/map/WhenCanPHIBeReleasedwithoutAuthorization.html

Luật FERPA- https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html?src=rn

Biểu mẫu Tuyên bố Đồng ý của Pollywog - Tuyên bố đồng ý của Pollywog